Monday, 30/03/2020 - 22:14|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Trung Lương

KẾ HOẠCH TUẦN 22 NĂM HỌC 2019-2020

KẾ HOẠCH TUẦN 22 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 22

(từ ngày 10/02/2020 đến ngày 14/02/2020)

1. Kế hoạch trọng tâm:

- HS nghỉ học để phòng dịch bệnh nCoV.

- Phòng chống dịch bệnh nCoV.

- Tham gia các lớp tập huấn

- Đón đoàn KT Phổ cập tỉnh TN

2. Lịch cụ thể:

 

Thời gian

T/G

Nội dung công việc

Tổ chức thực hiện

 

THỨ HAI

10/02/2020

S

 

-Tập huấn phòng dịch nCoV

- Nghiên cứu CTGDPT 2018

- HT, Hiến, Kết

- CBGV

 

C

-Trực trường theo kế hoạch

-BGH+Yến, Tấn

 

THỨ BA

11/02/2020

S

 

- Nghiên cứu CTGDPT 2018( tổ 1)

-CBGV

 

C

-Trực trường theo kế hoạch

-BGH+Như, Tâm

 

THỨ TƯ

12/02/2020

S

 

- Nghiên cứu CTGDPT 2018( tổ 2)

- Tập huấn Phòng chống dịch bệnh nCoV

-CBGV

-CBGV

 

C

-Trực trường theo kế hoạch

-BGH+Quyến, Hiến

 

THỨ NĂM

13/02/2020

S

- Nghiên cứu CTGDPT 2018( tổ 3)

-CBGV

 

C

-Trực trường theo kế hoạch

-BGH+Huynh, M lý

 

THỨ SÁU

14/02/2020

s

- SHCM

- Đón đoàn KT phổ cập

-CBGV

 

c

-Trực trường theo kế hoạch

-BGH+MHạnh, N Lý

Nơi nhận:

- BGH (chỉđạo);

- GV, NV (T/h);

- Đăng Website;

- Lưu: VT.

 

 

 

 

Trung Lương, ngày 07 tháng 02 năm 2020

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Phạm Thanh Hướng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: Ban giám hiệu
Nguồn: THTL
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 14
Hôm qua : 11
Tháng 03 : 429
Năm 2020 : 1.324