Friday, 03/07/2020 - 04:24|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Trung Lương

KẾ HOẠCH TUẦN 21

KẾ HOẠCH TUẦN

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 21

(từ ngày 3/02/2020 đến ngày 07/02/2020)

1. Kế hoạch trọng tâm:

- HS nghỉ học để phòng dịch bệnh

- Phòng chống dịch bệnh nCoV.

- Tham gia các lớp tập huấn

2. Lịch cụ thể:

 

Thời gian

T/G

Nội dung công việc

Tổ chức thực hiện

 

THỨ HAI

03/02/2020

S

 

-Tham gia Lễ hội Lồng Tồng

CBGV

 

C

 

-CBGV

 

THỨ BA

04/02/2020

S

 

-Tập huấn KĐCL

-CBGV

 

C

-Trực trường theo kế hoạch

-CBGV

 

THỨ TƯ

05/02/2020

S

 

-Tập huấn phần mềm KĐCL

-CBGV

 

C

-Trực trường theo kế hoạch

 

 

THỨ NĂM

06/02/2020

 

-Trực trường theo kế hoạch

-CBGV

 

THỨ SÁU

07/02/2020

 

-Họp- triển khai công tác phòng dịch bệnh

-CBGV

 

 

 

-Trực trường theo kế hoạch

-CBGV

Nơi nhận:

- BGH (chỉđạo);

- GV, NV (T/h);

- Đăng Website;

- Lưu: VT.

 

 

 

 

Trung Lương, ngày 31 tháng 01 năm 2020

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đãký)

 

Phạm Thanh Hướng

 

       

 

v

Tác giả: Ban biên tập
Nguồn: THTL
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 14
Tháng 07 : 32
Năm 2020 : 3.722